Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Medlovice, okres Vyškov, příspěvková organizace
Medlovice 77
p. Vyškov
682 01

ID datové schránky: rkaknqb

517 365 927

skolka.medlovice@tiscali.cz

Otevření provozu MŠ.

08.04.2021 08:53

Dne 12.4.2021 zahájí mateřská škola provoz s prezenční výukou pro předškolní děti a děti zaměstnanců vybraných profesí. /Jedná se o zdravotnické a pedagogické pracovníky, zaměstnance bezpečnostních sborů a ozbrojených sil, sociálních služeb, Úřadu práce ČR, ČSSZ a Finanční správy ČR./ Přítomnost dětí v mateřské škole bude podmíněna účastí antigenního testování 2x týdně /pondělí, čtvrtek/. To bude probíhat v MŠ za asistence třetí osoby /zákonného zástupce, nebo jím pověřené osoby/. Tato osoba vyčká s dítětem 10 - 15 minut na výsledky testu. Při příchodu tedy počítejte s touto časovou prodlevou. V případě neúčasti dítěte na testování, se nemůže prezenční výuky zúčastnit. V mateřské škole děti nemají povinnost nosit ochrannou roušku úst.