Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Medlovice, okres Vyškov, příspěvková organizace
Medlovice 77
p. Vyškov
682 01

ID datové schránky: rkaknqb

517 365 927

skolka.medlovice@tiscali.cz

Zápis dětí do MŠ.

12.04.2021 14:53

Zápis dětí k docházce do Mateřské školy v Medlovicích pro školní rok 2021 - 2022 se uskuteční v období od 3. do 14. května 2021. Žádost mohou zákonní zástupci dětí doručit následujícími způsoby:  

  • do datové schránky školy
  • e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  • poštou /rozhodující je datum podání na poštu/
  • osobním podáním ve škole /telefonicky si prosím rezervujte termín/

Pokud zákonný zástupce podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené /např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu/, je nutné aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Kromě doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do MŠ dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31.8.2021 pěti let.
Žádost o přijetí dítěte je přiložena ke stažení. Je možné si ji rovněž osobně vyzvednout v MŠ v pracovní dny od 6,30 do 16,00 hod.

Kriteria pro přijímání dětí do MŠ (1).doc (7,9 kB)

Žádost o přijetí 2.pdf (313,9 kB)Žádost o přijetí 2.pdf (313,9 kB)