Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Medlovice, okres Vyškov, příspěvková organizace
Medlovice 77
p. Vyškov
682 01

ID datové schránky: rkaknqb

517 365 927

skolka.medlovice@tiscali.cz

GDPR

24.05.2018 09:50

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č.2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů /dále jen ,,GDPR"/ v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje dětí, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob.

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošli při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití, či ztrátě.

 Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz, či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl. 13 GDPR.

Kontaktní údaje správce: Mateřská škola Medlovice okr. Vyškov příspěvková organizace, 68201 Medlovice 77        IČ: 71004548                                                              

Kontaktní údaje na Pověřence pro ochranu osobních údajů:  Vzdělávací institut pro Moravu, příspěvková organizace  příspěvková organizace,  se sídlem Hybešova 15, 602 00 Brno, Mgr. Martin Michalíček, tel. +420 / 732 337 492, email: gdpr@vim-jmk.cz

 

Informace o činnostech zpracování osobních údajů ke stažení: