Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Medlovice, okres Vyškov, příspěvková organizace
Medlovice 77
p. Vyškov
682 01

517 365 927

skolka.medlovice@tiscali.cz

Zaměstnanci

Hana Brázdilová

ředitelka MŠ

Veronika Sochorová

učitelka MŠ

Jana Petlachová

vedoucí ŠJ

Vlaďka Vojtková

kuchařka a školnice

Informace o nás

Budova Mateřské školy Medlovice je situována v klidové části obce, obklopena rozsáhlou školní zahradou. Jedná se o patrovou budovu, jejíž všechny prostory  splňují materiální, bezpečnostní a hygienické požadavky pro děti předškolního věku.V přízemí je umístěna šatna dětí, školní kuchyně s jídelnou, hygienické zázemí pro děti a zaměstnance a také samostatná ložnice. V patře se nachází herna dětí se sociálním zázemím. V uplynulých třech létech škola prošla velkými opravami a rekonstrukcemi. Dokončila se celková výměna oken a vstupních dvěří, vybudoval se nový otopný systém objektu včetně výměny rozvodů a topných těles, proběhla také kompletní rekonstrukce střechy. 

Školní zahrada je z větší části zatravněna a vysázena jak ovocnými, tak okrasnými dřevinami. Její součástí jsou lavičky, průlezky, skluzavka, houpačky a zastíněné pískoviště. Pro klidové činnosti slouží rovněž zastíněná pergola. V roce 2017 byla zahrada nově oplocena a stávající houpačky byly vyměněny za nové a bezpečnější.

Škola je jednotřídní s kapacitou 23 dětí.

Zřizovatelem školy je Obec Medlovice.

 

Naše mateřská škola

1 | 2 | 3 | 4 >>

 

KRITERIA  PRO  PŘIJÍMÁNÍ  DĚTÍ 

  1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které mají trvalý či dlouhodobý pobyt ve spádovém obvodu školy, t.j. v obci Medlovice a Rybníček.
  2. Děti, ze spádového obvodu, které dovrší do 31.8.2020 věku tří let a jsou zdravotně způsobilé dle zákona o ochraně veřejného zdraví. /Dítě je řádně očkováno./
  3. Podle data narození /od nejstarších po nejmladší, v případě nespádového obvodu do naplnění kapacity školy./
  4. Děti, jejichž sourozenec již naši mateřskou školu navštěvuje.
  5. Podle data podání žádosti k předškolnímu vzdělávání.