Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Medlovice, okres Vyškov, příspěvková organizace
Medlovice 77
p. Vyškov
682 01

ID datové schránky: rkaknqb

517 365 927

skolka.medlovice@tiscali.cz

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

03.04.2024 13:29
  • K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které mají trvalý pobyt v Obci Medlovice. /Totéž platí pro cizince./
  • Děti z Obce Medlovice, které dovrší k 31.8.2024 věku tří let a jsou zdravotně způsobilé dle zákona o ochraně veřejného zdraví. /Dítě je řádně očkováno./
  • Podle data narození od nejstaršího po nejmladší.
  • Děti, jejichž sourozenec již mateřskou školu navštěvuje.