Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Medlovice, okres Vyškov, příspěvková organizace
Medlovice 77
p. Vyškov
682 01

ID datové schránky: rkaknqb

517 365 927

skolka.medlovice@tiscali.cz

 

 Hospodaření školy

  - zveřejněno 4.1.2024
 
  - zveřejněno 4.1.2024

 

Digitalizujeme školu

klikněte prosím pro zvětšení:

 

 

Vítejte na webu mateřské školy Medlovice.

 

 V naší mateřské škole nalézají děti potřebné zázemí, klid a bezpečí.

Jsme jednotřídní mateřskou školou s věkovým složením od 3 do 6-ti let. Dětem nabízíme pestrou nabídku aktivit pro rozvíjení jejich zájmů a nadání. Režim dne je dostatečně flexibilní, děti mají prostor pro hru, jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený. Škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě. Je pro děti místem, kde prožívají radostné chvíle a objevují svět.

 Snažíme se, aby Vaše děti byly  šťastné a spokojené. To je pro naši práci prioritou.

Na těchto stránkách budete nacházet aktuální informace o dění ve škole a připravovaných akcích.

Pokud budete mít jakékoliv dotazy, či přání, můžete se na nás také obrátit telefonicky, či zaslat  e-mail .

 

Ochrana osobních údajů.

GDPR

24.05.2018 09:50
Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č.2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů /dále jen ,,GDPR"/ v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje dětí, jejich zákonných zástupců, zaměstnanců a případně i dalších osob. Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošli při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití, či ztrátě.  Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz, či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný. Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou...

COVID - informace o zpracování osobních údajů.

14.04.2021 13:18
Informace o činnostech zpracování osobních údajů..xlsx (9,9 kB)GDPR - Covid.xlsx (12533)

Aktuální informace

Předplavecký výcvik.

10.04.2024 14:25
Předplavecký výcvik předškolních dětí bude zahájen v úterý, 30.4.2024. Probíhat bude do 28.5.2024 /t.j. 5 lekcí/.  Dětem prosím připravte do batůžku: plavky, koupací čepici, hřeben, ručník a malou uzavítratelnou láhev s pitím. Cena za kurz činí 475,- Kč a vybírá se před jeho zahájením. Cena za...

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání.

03.04.2024 13:29
K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které mají trvalý pobyt v Obci Medlovice. /Totéž platí pro cizince./ Děti z Obce Medlovice, které dovrší k 31.8.2024 věku tří let a jsou zdravotně způsobilé dle zákona o ochraně...

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2024-2025.

03.04.2024 13:19
Zápis dětí do Mateřské školy v Medlovicích okr. Vyškov, se uskuteční v pondělí, 6.5.2024 od 10,00 do 16,00 hod. Přineste prosím rodný list dítěte, vyplněnou ,,Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání" povrzenou pediatrem /možnost vyzvednutí v listinné podobě v MŠ denně od 6,30 do 16 hod./...

Odhlašování dětí ze stravy.

02.02.2024 11:46
Vážení rodiče, upozorňujeme Vás na způsob odhlášování stravy dítěte v době jeho nepřítomnosti v MŠ. V případě plánované nepřítomnosti dítěte, sdělte prosím školní jídelně termín pro odhlášení stravy. Při akutním onemocnění dítěte odhlašujte stravu neprodleně, jakmile k této situaci dojde. Vždy na...