Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Medlovice, okres Vyškov, příspěvková organizace
Medlovice 77
p. Vyškov
682 01

ID datové schránky: rkaknqb

517 365 927

skolka.medlovice@tiscali.cz

Zaměstnanci

Hana Brázdilová

ředitelka MŠ

Veronika Sochorová

učitelka MŠ

Jana Petlachová

vedoucí ŠJ

Vlaďka Vojtková

kuchařka 

Lucie Plencnerová

školnice a pedagogický pracovník

 

 Školní vzdělávací program

  
   ke stažení:
 

 

Školní řád

    ke stažení:

    Školní řád.doc (163328)

Informace o nás

Budova Mateřské školy Medlovice je situována v klidové části obce, obklopena rozsáhlou školní zahradou. Jedná se o patrovou budovu, jejíž všechny prostory  splňují materiální, bezpečnostní a hygienické požadavky pro děti předškolního věku.V přízemí je umístěna šatna dětí, školní kuchyně s jídelnou, hygienické zázemí pro děti a zaměstnance a také kancelář školy a ŠJ. V patře se nachází herna dětí se sociálním zázemím a samostatná ložnice. Významná rekonstrukce interiéru, která spočívala ve vybudování nové herny, ložnice a šatny dětí, proběhla v roce 2020, díky níž se navýšila kapacita školy na 28 dětí. Stejně tak, jako v předcházejících létech, prošla budova  velkými opravami. Měnila se okna,  střešní vazba s krytinou a celý otopný systém.

Školní zahrada je z větší části zatravněna a vysázena jak ovocnými, tak okrasnými dřevinami. Její součástí jsou lavičky, průlezky, skluzavka, houpačky a zastíněné pískoviště. Pro klidové činnosti slouží rovněž zastíněná pergola. V zahradě je postaven domek, který slouží k uložení pomůcek pro venkovní činnosti dětí /koloběžky, bazén, hračky na pískoviště, zahradní nábytek a další/.V roce 2017 byla zahrada nově oplocena a stávající houpačky byly vyměněny za nové a bezpečnější.

Provoz mateřské školy je v pracovní dny od 6,30 do 16,00 hod.

Úplata za předškolní vzdělávání je 200,- Kč za měsíc.

Zřizovatelem školy je Obec Medlovice.

 

Naše škola je zapojena v projektu MAP IV Místní akční plán rozvoje vzdělávání IV v SO ORP Vyškov, registrační číslo: CZ.02. 02 XX/00/23-0170008148. Projekt je realizován od 1.12.2023 do 31.12.2025. Cílem projektu je podpora společného plánování a spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání včetně organizací neformálního vzdělávání, která umožní společné řešení místně specifických problémů a potřeb.

 

 

Kriteria pro přijímání dětí na školní rok 2024-2025.

  1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které mají spolu se svými zákonnými zástupci trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy v době konání zápisu, t.j. v obci Medlovice. /Totéž u cizinců s místem pobytu ve spádovém obvodu/.  
  2. Děti, z Obce Medlovice, které dovrší do 31.8.2023 věku tří let, jsou zdravotně způsobilé dle zákona o ochraně veřejného zdraví /dítě je řádně očkováno/ a spolu se zákonnými zástupci mají trvalý pobyt v Obci Medlovice.
  3.  Podle data narození, od nejstaršího po nejmladší, s trvalým pobytem svým a zákonných zástupců v Obci Medlovice.
  4. Děti, jejichž sourozenec již naši mateřskou školu navštěvuje. 

Naše mateřská škola

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>