Vyhledávání

Kontakt

Mateřská škola Medlovice, okres Vyškov, příspěvková organizace
Medlovice 77
p. Vyškov
682 01

ID datové schránky: rkaknqb

517 365 927

skolka.medlovice@tiscali.cz

Zaměstnanci

Hana Brázdilová

ředitelka MŠ

Veronika Sochorová

učitelka MŠ

Jana Petlachová

vedoucí ŠJ

Vlaďka Vojtková

kuchařka 

Lucie Plencnerová

školnice a pedagogický pracovník

Informace o nás

Budova Mateřské školy Medlovice je situována v klidové části obce, obklopena rozsáhlou školní zahradou. Jedná se o patrovou budovu, jejíž všechny prostory  splňují materiální, bezpečnostní a hygienické požadavky pro děti předškolního věku.V přízemí je umístěna šatna dětí, školní kuchyně s jídelnou, hygienické zázemí pro děti a zaměstnance a také kancelář školy a ŠJ. V patře se nachází herna dětí se sociálním zázemím a samostatná ložnice. Významná rekonstrukce interiéru, která spočívala ve vybudování nové herny, ložnice a šatny dětí, proběhla v roce 2020, díky níž se navýšila kapacita školy na 28 dětí. Stejně tak, jako v předcházejících létech, prošla budova  velkými opravami. Měnila se okna,  střešní vazba s krytinou a celý otopný systém.

Školní zahrada je z větší části zatravněna a vysázena jak ovocnými, tak okrasnými dřevinami. Její součástí jsou lavičky, průlezky, skluzavka, houpačky a zastíněné pískoviště. Pro klidové činnosti slouží rovněž zastíněná pergola. V zahradě je postaven domek, který slouží k uložení pomůcek pro venkovní činnosti dětí /koloběžky, bazén, hračky na pískoviště, zahradní nábytek a další/.V roce 2017 byla zahrada nově oplocena a stávající houpačky byly vyměněny za nové a bezpečnější.

Provoz mateřské školy je v pracovní dny od 6,30 do 16,00 hod.

Úlata za předškolní vzdělávání je 200,- Kč za měsíc.

Zřizovatelem školy je Obec Medlovice.

 

Naše mateřská škola

<< 1 | 2 | 3 | 4

 

Kriteria pro přijímání dětí na školní rok 2023-2024.

  1. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu školy v době konání zápisu /t.j. v obci Medlovice a Rybníček, u cizinců s místem pobytu ve spádovém obvodu/.  
  2. Děti, z Obce Medlovice, které dovrší do 31.8.2023 věku tří let a jsou zdravotně způsobilé dle zákona o ochraně veřejného zdraví /dítě je řádně očkováno/ a podle data narození /od nejstaršího po nejmladší/.
  3. Děti z Obce Rybníček,které dovrší do 31.8.2023 věku tří let a jsou zdravotně způsobilé dle zákona o ochraně veřejného zdraví /dítě je řádně očkováno/ a podle data narození /od nejstaršího po nemladší/.
  4. Děti, jejichž sourozenec již naši mateřskou školu navštěvuje. 
  5. Podle data podání žádosti k předškolnímu vzdělávání.